Full Version KON23

เหลืองตรัง.net > Products

KON23 Update : 2010-10-06 00:00:00

KON23

KON23   เป็นการผสมผสานกันระหว่างไม้สองค่าย คือ MU และ JOE

     ต้นแม่ก็คือ MU200 No.12 ข้อมูลอ่านได้จาก KON14

     ส่วนต้นพ่อนั้น ใช้ JOE412 ต้น เวียงพิงค์ ที่เคยได้รางวัล AM มาแล้ว กับขนาดที่ 4 นิ้ว กว่าๆ  อะไรมันจะใหญ่ปานนั้น ลายเส้นก็มาในแบบฉบับ JOE412 ที่่มีลายที่ดุดัน ลายวิ่งเต็มทั้งดอก

ไม้ส่วนใหญ่ที่พี่ธนากรทำขึ้นมา ส่วนใหญ่จะเน้นไปในเรื่องของขนาดไม้ แต่ก็ไม่ได้ทิ้งในเรื่องของลายเส้นที่มีเสน่ห์ของรองเท้านารีเหลืองตรัง

ส้นค้ามีจำนวนไม่มากครับ

ราคานี้รวมค่าจัดส่งแล้วครับ